Telefon: 774 799 973
Email: info@hotelfilip.cz
V košíku: 7000 CZK
Dokončit objednávku >>

Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní vztah mezi zákazníkem a hotelem vznikne na základě zaplacení faktury nebo na základě uhrazení ubytování na recepci hotelu.

Zákazník má právo kdykoli odstoupit od smluvního vztahu. Pokud však zruší rezervaci ve lhůtě kratší než 7 dní před nástupem, storno poplatek je vyměřen ve výši 80% objednaného ubytování a služeb. Pokud zruší rezervaci v den příjezdu nebo během něho, storno poplatek je vyměřen ve výši 100% objednaného ubytování a služeb.

 

Ubytovací podmínky:

 • Tyto ubytovací podmínky je povinen dodržovat každý host hotelu Filip.
 • Nástup v den ubytování je v době 14,00 - 19,00 hod.
 • K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen při příchodu předložit svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas
 • Ukončení ubytování je v 10,00 hod posledního dne.
 • Za peníze a cenné předměty odpovídá ubytovací zařízení jen tedy, pokud byly uloženy do hotelového trezoru.
 • V ubytovacích prostorách je zákaz kouření a používání otevřeného ohně
 • Bez souhlasu majitele nikdo nesmí přesouvat zařízení pokojů a společných prostor
 • Klient nesní z vlastní iniciativy provádět v ubytovacím zařízení žádné opravy, zásahy do elektrické sítě či jiných rozvodů
 • V ubytovacích prostorách je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče, vyjma těch, které slouží k osobní hygieně
 • Ubytovaný je povinen při odchodu z pokoje zavřít okna, zkontrolovat vodovodní baterie a vypnout všechna světla. V zimě není dovoleno větrat za účelem snížení teploty v pokojích.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 15-ti let bez dozoru v ubytovacích a venkovních prostorách hotelu.
 • V době od 22,00 hod do 6,00 hod je ubytovaný povinen dodržovat noční klid
 • Ubytovanému není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo
 • Ubytovací zařízení zajistí při zranění ubytovaného v prostorech hotelu poskytnutí lékařské pomoci a v případě potřeby převoz do nemocnice
 • Vstup zvířat do ubytovacích prostor hotelu je zakázán
 • Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů. Na částku zaplacenou jako úhradu škody musí vydat ubytovací zařízení doklad.
 • Stížnosti a případné návrhy přijímá vedení hotelu